Modeling of process of training of future teachers of informatics for resource-saving activity on the basis of the European experience
13.09.2019
Publications

The description of model of training of future teachers of informatics for resource-saving activity is provided in article, modeling stages are considered. The developed model representing structural interrelation of target, substantial, technological, technical and productive components will allow not only to create at teachers readiness for introduction in educational process of school of methods of innovative training at a basis of green information technologies, but also to develop at them culture of resource-saving.

Authors:

Ekaterina Aleksandrovna Konopko, North Caucasian federal university

candidate of pedagogical sciences, associate professor, associate professor of informatics

 Olga Petrovna Pankratova, North Caucasian federal university

candidate of pedagogical sciences, associate professor, associate professor of informatics

References:

1. Monakhov V.M. Vvedenie v teoriyu pedagogicheskikh tekhnologiy: monografiya. – Volgograd: Peremena, 2006. – 319 s.

2. Pankratova O.P. Usloviya i printsipy proektirovaniya uchebnogo protsessa v informatsionnoy obrazovatel'noy srede vuza/Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk. 2012. No. 7. S. 191-194.

3. Pankratova O.P. Elektronnye obrazovatel'nye resursy kak uchebnyy komponent informatsionnoy obrazovatel'noy sredy vuza.//Pedagogicheskaya informatika. – 2011. – No. 2. – S. 28-33.

4. Moskaleva A. S. Formirovanie gotovnosti k zdorov'esberegayushchey deyatel'nosti u budushchikh sotsial'nykh pedagogov: dissertatsiya... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08/Moskaleva Anna Sergeevna; [Mesto zashchity: Ros. gos. prof. - ped. un-t].-Ekaterinburg, 2010. - 222 s.

5. Gileva M. A. Istoricheskiy obzor stanovleniya ekologicheskogo obrazovaniya v Rossii, kak osnovy sovremennogo resursosberegayushchego

obrazovaniya//Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. 2013. No. 4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-obzor-stanovleniya-ekologicheskogo-obrazovaniya-v-rossii-kak-osnovy-sovremennogo-resursosberegayuschego-obrazovaniya (data obrashcheniya: 12.02.2017)

6. Green information technology. A sustainable approach/edited by Mohammad Dastbaz, Colin Pattinson and BabakAkhgar. Boston, 2015, p. 348 - ISBN: 978-0-12-801379-3

7. Green technologies in identification systems of transport telecommunication networks/Linets G., Mezentseva Ok., Fomin L.//collection of materials of the International Conference on Information and Digital Technologies, IDT 2015 - IEEE 7222973, pp. 215-222.

8. Konopko E.A. Komp'yuternoe testirovanie, kak element pedagogicheskoy diagnostiki dlya bakalavrov v vuze. Nauka. Innovatsii. Tekhnologii. 2007. No. 52. S. 25-29

9. Konopko E.A. Ispol'zovanie komp'yuternogo testirovaniya v protsesse professional'noy podgotovki bakalavrov v vuze: dissertatsiya... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08/Konopko Ekaterina Aleksandrovna; [Mesto zashchity: SevKavGTU].-Stavropol', 2007. - 190 s.